Historie Groote Sociëteit


De eerste statuten

Op 9 februari 1898 werd de vereniging bij Koninklijk besluit erkend als rechtspersoon.
De eerste statuten waren snel goedgekeurd als we bedenken dat de oprichting op 28 december daarvoor plaatsvond. Het moge duidelijk zijn dat de leden ter sociëteit vertoeven met koninklijke goedkeuring. Hetgeen blijkt uit deze goedgekeurde statuten uit 1927.

Meer over de historie vindt u in het boek van
S. Troost: "100 jaar Groote Sociëteit te Oldenzaal"

ISBN 90-800211-4-8

Scroll to top