Stichting J.W. Racer Huis


Doelstelling:

Het in eigendom verkrijgen, beheren en in stand houden van de gebouwen die als monument kunnen worden aangemerkt en gelegen zijn binnen de Gemeente Oldenzaal, speciaal wat betreft registergoederen aan de Marktstraat te Oldenzaal en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Bestuur:

P.B. Deursen, voorzitter
R.M.P.P. Reef, secretaris
B.F.E.J. Kosterink, penningmeester
A.Peters, lid
E.M.S.M Trienen, lid

Het bestuur ontvangt geen beloning.


Beleidsplan:

Het J.W. Racerhuis gelegen aan de Markstraat 15 te Oldenzaal is een Rijksmonument.
De stichting tracht jaarlijks minimaal voldoende financiële middelen te vergaren teneinde de zakelijke lasten te betalen en het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren aan dit pand, bekend als het J.W. Racerhuis, inclusief het aangrenzend koetshuis.
Deze financiële middelen worden verkregen uit donaties en schenkingen.

KvK: 41 02 82 01 RSIN: 80 27 24 784


Jaarrekening:

De jaarcijfers worden gepubliceerd op: kennisbankfilantropie.nl

Scroll to top