mr. J.W. Racerprijs 2016


30 september 2016


De jury heeft de volgende drie criteria gehanteerd om tot de uitverkiezing van een prijswinnaar te komen:
het zou moeten gaan om iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Twente (en derhalve niet voor Salland of voor de provincie Overijssel als geheel);
om iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op die gebieden waarop Jan Willem Racer zich in zijn tijd verdienstelijk heeft gemaakt, d.w.z.:
op juridisch gebied (Racer was advocaat);
op rechtshistorisch gebied (Racer was rechtshistoricus);
op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk gebied (Racer was burgemeester van Oldenzaal en Twents patriot), en – eventueel –
op (meer algemeen) historisch of bijv. archeologisch gebied;
en dan ook nog – het derde criterium – bij voorkeur, maar niet per se, d.m.v. een waardevolle, vernieuwende, wetenschappelijk verantwoorde publicatie, een monografie, danwel een artikel in een gerenommeerd tijdschrift of jaarboek.
Bron: toespraak van Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, hoogleraar te Nijmegen, voorzitter


De jury:
Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, hoogleraar te Nijmegen, voorzitter
J.B.H. Kakers, oud-voorzitter Stichting J.W. Racer Huis
Mr. drs. P.B. Riteco, notaris te Oldenzaal
Mr. R.F.A. Rorink, advocaat te Hardenberg


Rapport van de jury:
In 1991 heeft de heer Wanrooij de verwaarloosde havezate De Breckelenkamp in Lattrop aangekocht. Dat werd alras de nieuwe woonstede van de familie Wanrooij, die dit jaar dus al 25 jaar bezig is met restaureren en conserveren van dit bijzondere Twentse monument. Het ‘Huis te Breckelenkamp’ staat er vandaag de dag schitterend bij, en dat is de verdienste van Matthijs en Gerrie Wanrooij.

De Breckelenkamp is een Lattrops pareltje, tevoorschijn gekomen uit de mooie, kostbare oester die Twente heet. Momenteel wordt een 18de-eeuwse vakwerkschuur, afkomstig uit

de buurt van Het Everlo, op het terrein van De Breckelenkamp heropgebouwd en daarmee van de ondergang gered. Kortom, het restaureren en conserveren gaat door! Het is zowat een dagtaak voor de familie Wanrooij.

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld overhandigt de J.W. Racer Prijs aan Matthijs Wanrooij.

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld overhandigt de J.W. Racer Prijs aan Matthijs Wanrooij.

Foto:
De Twentsche Courant Tubantia d.d. zaterdag 1 oktober 2016


Bovendien schreef Matthijs Wanrooij (samen met Henk Kamp) in 2010 de geschiedenis van het huis, en in 2012 ontsloot hij digitaal het huisarchief, sindsdien dus door eenieder online raadpleegbaar. Maar dat is nog (lang) niet alles. Het Huis te Breckelenkamp biedt nu onderdak aan een voor Twente unieke bibliotheek, in essentie reeds gesticht door Matthijs’ overgrootvader. Ongeveer een/derde van het boekenbestand bestaat nu, dankzij Matthijs, uit werken met betrekking tot Overijssels recht en geschiedenis. We vinden er de complete werken van Melchior Winhoff, Gerhard Dumbar en Jan Willem Racer, en van dit alles nota bene steeds de eerste druk. Een unieke collectie, misschien wel van dezelfde betekenis en importantie als de redding van het Huis te Breckelenkamp zelf.

Daarnaast biedt De Breckelenkamp met regelmaat niet alleen onderdak aan allerlei culturele manifestaties zoals huisconcerten, maar ook – en daar gaat het ons nu om – aan de Twentse Historische Salon. Samen met de bewoners van Herinckhave, Weleveld en Almelo, biedt de familie Wanrooij op haar Huis te Breckelenkamp gastvrijheid en onderdak aan de Twentse Historische Salon, die door Matthijs overigens mede werd opgericht.

Tot slot, en dit gaf voor ons als jury zo niet de doorslag, dan toch een belangrijk extra argument voor de toekenning van de mr. Jan Willem Racer Prijs 2016 aan de heer Matthijs Wanrooij: hij schreef het afgelopen jaar een uitgebreid en vernieuwend historisch artikel over Racer met de titel ‘Jan Willem Racer en zijn relatie met Joan Derk van der Capellen tot den Poll’. Dit artikel zal aanstonds verschijnen in de gerenommeerde Overijsselse Historische Bijdragen van de VORG, de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
Bron: toespraak van Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, hoogleraar te Nijmegen, voorzitter


Uitreiking eerste J.W. Racer Prijs in stadhuis en informele borrel in het J.W. Racerhuis
Foto’s: Henk Hekman en Jan Mistrate Haarhuis.

Uitreiking mr. J.W. Racerprijs 30 september 2016


Video van de ceremonie rond de eerste uitreiking van de J.W.Racerprijs aan Matthijs Wanrooij door de commissaris van de koningin mevrouw  drs.  A.Th.B. Bijleveld – Schouten.

Credits: Hans Kolmschot.


 

Ceremonie rond de uitreiking van de eerste mr. J.W. Racerprijs aan Matthijs Wanrooij


Het Oldenzaals Sociëteitskoor zingt t.g.v. de eerste uitreiking van de J.W. Racer Prijs:
1) De J.W. Racer Prijs (tekst: Helmuth Heijstek, muziek: Karel Erpel);
2) Come follow, follow (17e eeuws lied van John Hilton) en
3) Grünet die Hoffnung (arrangement Ton Agterbos)

Video: Twente FM, met dank aan Bob Looijestijn.


 

Groote Sociëteitskoor

Scroll to top